media-with-ftp

描述

此插件已于 2023 年 7 月 22 日 关闭,无法下载。 此关闭是永久的。 原因:由作者请求。

评价

2021 年 9 月 23 日
Tôi có thể tận dụng mấy trăm GB server của tôi dễ dàng bằng tk FTP mà không cần 1 plugin nặng nề như S3
2020 年 5 月 28 日
Very Good Plugin for Use other Host Storage to upload your data and Fast But all folder /upload to other host same: css,js and all your file create with other Plugin same elementor etc, not Just Upload file .
阅读所有2条评价

贡献者及开发者

“Media with FTP” 是开源软件。 以下人员对此插件做出了贡献。

贡献者

「Media with FTP」插件已被翻译至 2 种本地化语言。 感谢所有译者为本插件所做的贡献。

将“Media with FTP”翻译成您的语言。

对开发感兴趣吗?

您可以浏览代码,查看SVN仓库,或通过RSS订阅开发日志