Simple Coupon Import

描述

Simple Coupon Import

– Plugin hổ trợ theme Coupon WP
– Nhập liệu nhanh bằng file CSV, và đặc biệt dành cho các publisher làm affiliate import dữ liệu từ nguồn AccessTrade

♥️ Tính năng plugin

  • Upload file CSV nhập liệu bằng file
  • Api AccessTrade kết nối api get danh sách coupon

View Demo

屏幕截图

安装

  1. Upload the entire plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

评价

2021年10月9日
kết nối accesstrade ok, nhưng cần thêm thông tin nhà cung cấp hiện tại chỉ có 5
阅读所有1条评价

贡献者及开发者

“Simple Coupon Import” 是开源软件。 以下人员对此插件做出了贡献。

贡献者

将“Simple Coupon Import”翻译成您的语言。

对开发感兴趣吗?

您可以浏览代码,查看SVN仓库,或通过RSS订阅开发日志

更新日志

1.0.2

Fixed: Update dropdown store
Release date: October 06, 2021

1.0.1

Fixed: Release plugin
Release date: October 02, 2021