SMSPILOT.RU WooCommerce

SMS уведомления о заказах WooCommerce через шлюз SMSPIL…


SMSPILOT.RU 100+个有效安装 与6.4.3版本兼容 3月前更新

Bulk SMS Notification

Bulk SMS Notification plugin sends SMS in bulk. Bulk SM…


miniOrange 10+个有效安装 与6.1.5版本兼容 1年前更新

WEBSMS.RU WooCommerce

SMS уведомления о событиях WooCommerce через шлюз WEBSM…


WEBSMS.RU 不到10个有效安装 与5.7.11版本兼容 3年前更新

WEBSMS.RU WordPress

SMS уведомления о событиях WordPress через шлюз WEBSMS.…


WEBSMS.RU 不到10个有效安装 与5.7.11版本兼容 3年前更新