SMSPILOT.RU WooCommerce

SMS уведомления о заказах WooCommerce через шлюз SMSPIL…


SMSPILOT.RU 100+个有效安装 与6.2.2版本兼容 2月前更新

WEBSMS.RU WooCommerce

SMS уведомления о событиях WooCommerce через шлюз WEBSM…


WEBSMS.RU 不到10个有效安装 与5.7.9版本兼容 2年前更新

WEBSMS.RU WordPress

SMS уведомления о событиях WordPress через шлюз WEBSMS.…


WEBSMS.RU 不到10个有效安装 与5.7.9版本兼容 2年前更新

Bulk SMS Notification

Bulk SMS Notification plugin sends SMS in bulk. Bulk SM…


miniOrange 不到10个有效安装 与6.1.3版本兼容 6月前更新